همکاری با ما

فرم درخواست همکاری و استخدام

 

لطفا در صورتی که تمایل به همکاری با یکتا رنگدانه تبریز را دارید، از این فرم جهت ارسال مشخصات خود استفاده کنید. باعث افتخار است که ما را جهت همکاری انتخاب کرده اید. در صورت نیاز به تخصص شما، با کمال افتخار با شما تماس گرفته خواهد شد.