گواهینامه ها

شرکت یکتا رنگدانه تبریز با بیش از یک دهه فعالیت در صنعت مستربچ سفید، کامپاند و افزودنی و با تلاش های شبانه روزی نیروهای مجرب و متخصص داخلی خود توانسته است گواهینامه های مرتبط با این صنعت را اخذ نماید، که این امر برگ زرینی در دفتر افتخارات این شرکت می باشد .

سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )   ISO 14001 ◊   ISO 45001 ◊   ISO 10002:2018 ◊   ISO 10004:2018 ◊   ISO 9001
◊  ISO 10668:2010   عضو انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاند ایران   پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو

(( اعتبار سنجی گواهینامه های فوق الذکر از طریق QR کدهای مربوطه بصورت آنلاین قابل استعلام می باشد. ))

 

یکتا رنگدانه تبریز موفق به کسب گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHS شده استیکتا رنگدانه تبریز موفق به کسب گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت QMS شده استIntegrated Management System یکتا رنگدانه تبریز موفق به کسب گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت یکپارچه IMS شده است
یکتا رنگدانه تبریز موفق به کسب گواهینامه عضویت از انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاند شده استیکتا رنگدانه تبریز موفق به کسب گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی EMS شده استیکتا رنگدانه تبریز موفق به کسب گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت کیفیت پایش و نظارت رضایتمندی مشتریان شده است
یکتا رنگدانه تبریز موفق به کسب گواهینامه بین المللی ارزش گذاری برند کاردینال شده استیکتا رنگدانه تبریز موفق به کسب گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت شکایت مشتریان شده است