تجربه

دارای چندین سال سابقه موثر در زمینه تولید انواع مستربچ سفید و  کامپاند سفید و همچنین آشنایی کامل با فراز و نشیب های این صنعت و شناخت و بکار گیری راهکارهای مناسب هر روند .