اتیل هگزیل متاکریلات

پلی متاکریلات ها

ویژگی­ها پلی متاکریلات ها ترموپلاستیک­های بی شکل متداول با شفافیت بالا هستند که به راحتی قابل پردازش و تبدیل به بسیاری از محصولات نیمه تمام مانند فیلم ها، میله­ ها،…

ادامه مطلب