حلال پلیمر

ویژگی‌های محافظتی پلیمرها

(نفوذپذیری، حلالیت و ضریب پخش) نفوذپذیری یا مانع معکوس یک ویژگی فیزیکی مهم برای بسیاری از کاربردهای صنعتی و زیست‌پزشکی پلیمرها است. برای مثال، پلیمرها با نفوذپذیری پایین یعنی ویژگی‌های…

ادامه مطلب