پلاستیک مهندسی

پلی استال (پلی آلدهید)

ویژگیها پلی اکسی متیلن (POM) که گاهی اوقات پلی فرمالدئید یا استال نامیده میشود، مهمترین پلی استال است. این ماده یک ترموپلاستیک بسیار کریستالی است که به دلیل مقاومت خمشی…

ادامه مطلب