پلیمریزاسیون

پلی استال (پلی آلدهید)

ویژگیها پلی اکسی متیلن (POM) که گاهی اوقات پلی فرمالدئید یا استال نامیده میشود، مهمترین پلی استال است. این ماده یک ترموپلاستیک بسیار کریستالی است که به دلیل مقاومت خمشی…

ادامه مطلب

مطالبی علمی و خواندنی در مورد پلی اتیلن (PE)

گذری بر پلی اتیلن (PE) پلی اتیلن PE ،رزین مصنوعی همه کاره وسبک حاصل از پلیمریزاسیون اتیلن می باشد.پلی اتیلن عضوی از خانواده مهم رزین های پلی الفین محسوب می…

ادامه مطلب